Едно мнение за йонизаторите и отрицателните йони във въздуха

29.10.2021 18:42:40

Едно мнение за йонизаторите и отрицателните йони във въздуха

“Руският учен Ломоносов (XVIII в.) е първият, който изследва влиянието на заредения с електричество въздух върху човешкия организъм. Той провежда експерименти с електростатична машина и доказва, че въздухът по време на буря има особености и свойства, каквито се наблюдават при насищането му с електрически заряди от изкуствен произход.

Руската наука остава за дълъг период водеща в изследването на йонизацията на въздуха. Съществен е приносът на Александър Чижевски, който доказва ефекта на йоните с положителна и отрицателна полярност върху човешки организъм. Той изследва влиянието на поляризирания въздух и върху животински и растителни видове. Въз основа на това, Александър Чижевски извежда, че йонизираният въздух и преди всичко,отрицателните йони са в състояние да допринесат за възстановяването на жизнените сили на човека. Вдишването на естествено формирани отрицателни йони е в основата, за да се преодолее хроничния стрес, безсъницата, депресиите или умората. Специфичен ефект от естествената йонизация на въздуха се наблюдава и след възстановяване на разстройства на нервната система, като тревога, паника и безпокойство, както и нормализиране нивото на серотонин в организма. Йонизираният въздух е способен да подобрява състоянието на пациентите със сърдечносъдови заболявания, стенокардии, туберкулоза (в начален стадий), язва на стомаха и астма.  Отрицателните аеройони отлично подсушават рани и изгаряния и са незаменима профилактика на ангините, мигрените, нервните разстройства, безсънието и даже обикновената раздразнителност. Под въздействието на електричество във въздуха протича преразпределение на електроните около атомите на кислорода. Атом, който загубва един или няколко електрона, е положителен йон. А атом, който присъединява към себе си един или няколко електрона – отрицателен. Отрицателните йони са невидим скафандър, който осигурява една безопасна зона за дишане. Чрез тях се елиминират вирусите и бактериите, които предизвикват алергените.

Последните научни експерименти доказват, че в помещения с изкуствено йонизиран въздух човек се съсредоточава по-лесно, чувства се по-добре и много по-бавно се уморява. „Йонният глад” може да има различни негативни въздействия върху човешкия организъм. Тази връзка е забелязана от различни учени, които са предложили създаването на изкуствени йонизатори. Те могат да се ползват в ежедневната обитаема среда от човека. Принципът на действие на тези апарати е изкуствено пресъздаване на условия, наподобяващи естествената среда.

Съвременните йонизатори са в състояние да акумулират праха и болестотворните бактерии във въздуха на пространство от 1000 кв.м.

Произвеждат се и малки йонизатори за автомобили.

За преодоляване на „йонния глад” се предлагат и джобни йонизатори. Те са в състояние също дасъздадат малка, но безопасна зона за дишане. Съществен недостатък на всички, създадени от  човека йонизатори е кратковременното им използване.

Естествената защита срещу „йонния глад” в домашните условия може да се реализира и без използване на специална техника. Най-лекият начин е чрез често проветряване. За да има увеличаване на отрицателните йони, е необходимо да се изключват всички електрически уреди.

Направените изследвания по територията на България показват, че най-йонизиран е въздухът в района на водопадите. Измерените стойности на отрицателните йони, край тях е 50 000 на куб. см, което им отрежда първо място сред местата в страната. Като се има предвид, че в страната има над 30 водопада с височина над 30 м, всички те са потенциалните места за използването им за алтернативна туристическа практика. В планините на страната стойностите на  отрицателните йони във въздуха е от 8 000 до 12 000 на куб. см.

В някои от планинските територии, които имат фуниевидна форма на релефа, се създават допълнителни предпоставки за възходящо или низходящо движение на въздуха, което е резултат от промяната на атмосферното налягане през денонощието. Такива територии имат естествено йонизиран въздух. В страната те не са много. Засега са установени районите на местността Копитото край София, районът на гр. Сандански, с. Падала – намиращо се на 10 км от Рилския манастир и с. Полковник Серафимово, област Смолян.

Отрицателните йони се образуват и след буря. Процесът на тяхното възникване е аеройонизация, а практическото им използване – аеройонна терапия. Днес се използват и понятията “тежки” и “леки” аеройони. Всъщност йоните могат да присъединяват към себе си неутрални молекули. Когато те са молекули на газ, се получава лек аеройон, ако са на течност или на твърдо вещество – тежък аеройон. Тежки йони са присъединените молекули на праха, ръждата, дима и промишлените изпарения. Обикновено тези йони се отлагат на повърхността на окръжаващите ги предмети, а в най-лошия случай – върху слузестата обвивка на дихателните пътища. Леките аеройони участват в газообмена, влизат в кръвта и влияят на клетъчния метаболизъм. На морския бряг естествената йонизация на въздуха е средно 4 000 отрицателни йони на куб. см. Макар и неценностно определяно, това е използвано при туристическите пътувания до 20-те години на миналия век. Днес на тази естествена йонизация продължава да не й се отдава значение от масовите туристи и в тази връзка да не е основа за мотивиране на пътуванията за тях.

Стойностите на отрицателните йони в атмосферата се увеличават край фонтаните и изворите. Наситеността на атмосферата край тях достига до 4 000 отрицателни йони на куб. см.

Малките селища и прилежащите им територии имат естествени отрицателни йони между 500 и 1 200 на куб. см. За сравнение градската среда има естествена йонизация между 100 и 500 на куб. см. Подобна и дори по-малка е концентрацията на йони в аудиториите, когато заетостта им е над 10 часа. Именно това води до умора, разсеяност и липса на концентрация на двете страни – преподаващ и обучаващи се.

Наред с разнообразните природни ландшафти, в състояние да увеличат отрицателните йони във въздуха са и някои от растителните видове. Иглолистните растителни видове са водещи в този естествен процес. Установени са високи норми на отрицателни йони в ареала на високопланинските видове – бор, ела и кедър, както и виреещата в градски условия,вечно зелена туя. От градинските растения здравецът произвежда най-голямо количество отрицателни йони. В тази връзка, той може да се отглежда и като част от интериора на всяка обитаема сграда.

Естественото йонизиране на въздуха се използва в практиките на йогите – за хармонизиране на дишането и в тази връзка възстановяването на част от жизнените сили. Последователите на даоизма, главно в Китай, са предавали познанията за йонизацията на въздуха, като ключ към физическото здраве и дълголетие, към постигане на хармония между душата и тялото.

Изхождайки от факта, че съвременният човек прекарва значителна част от живота си в урбанизирана среда, той постепенно губи съпротивителните сили на организма си. Необходимостта от запазване на естественото равновесие преориентира част от съвременниците към преоткриване на естествените територии с високи стойности на отрицателните йони. Япония е страната, която ревностно насочва туристите си към територии с естествена йонизация на въздуха. ”

#Извадка от публикация на доц. д-р Любен Христов
в издание на Висше училище по агро бизнес и развитие на регионите година I, брой 2, април-юни 2012г
“ТЕРИТОРИИТЕ С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ НА ВЪЗДУХА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА ПРАКТИКА”
https://uard.bg/files/custom_files/files/documents/New%20knowledge/year1_n2/paper_hristov_y1n2.pdf?fbclid=
IwAR2QnJkIGwGSu8MYKJSRpKtPHsr-63NRxs20Cs3OM9XKxBuHotH_gfl-Ptc

Пречистватели на въздух и вода.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Основна

Основна | Зона Натура

Едно мнение за йонизаторите и отрицателните йони във въздуха

Едно мнение за йонизаторите и отрицателните йони във въздуха | Зона Натура

“Руският учен Ломоносов (XVIII в.) е първият, който изследва влиянието на заредения с електричество въздух върху човешкия организъм. Той провежда експерименти с електростатична машина и доказ “Руският учен Ломоносов (XVIII в.) е първият, който изследва влиянието на заредения с електричество въздух върху човешкия организъм. Той провежда експерименти с електростатична машина и доказ 2022-05-23T12:11:55+03:00 Едно мнение за йонизаторите и отрицателните йони във въздуха

<div class="et_pb_column et_pb_column_3_4 et_pb_column_1 et_pb_specialty_column et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough"> <div class="et_pb_row_inner et_pb_row_inner_0"> <div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_inner et_pb_column_inner_0 et-last-child"> <div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner">&ldquo;Руският учен Ломоносов (XVIII в.) е първият, който изследва влиянието на заредения с електричество въздух върху човешкия организъм. Той провежда експерименти с електростатична машина и доказва, че въздухът по време на буря има особености и свойства, каквито се наблюдават при насищането му с електрически заряди от изкуствен произход. <p>Руската наука остава за дълъг период водеща в изследването на йонизацията на въздуха. Съществен е приносът на Александър Чижевски, който доказва ефекта на йоните с положителна и отрицателна полярност върху човешки организъм. Той изследва влиянието на поляризирания въздух и върху животински и растителни видове. Въз основа на това, Александър Чижевски извежда, че йонизираният въздух и преди всичко,отрицателните йони са в състояние да допринесат за възстановяването на жизнените сили на човека. Вдишването на естествено формирани отрицателни йони е в основата, за да се преодолее хроничния стрес, безсъницата, депресиите или умората. Специфичен ефект от естествената йонизация на въздуха се наблюдава и след възстановяване на разстройства на нервната система, като тревога, паника и безпокойство, както и нормализиране нивото на серотонин в организма. Йонизираният въздух е способен да подобрява състоянието на пациентите със сърдечносъдови заболявания, стенокардии, туберкулоза (в начален стадий), язва на стомаха и астма.&nbsp; Отрицателните аеройони отлично подсушават рани и изгаряния и са незаменима профилактика на ангините, мигрените, нервните разстройства, безсънието и даже обикновената раздразнителност. Под въздействието на електричество във въздуха протича преразпределение на електроните около атомите на кислорода. Атом, който загубва един или няколко електрона, е положителен йон. А атом, който присъединява към себе си един или няколко електрона &ndash; отрицателен. Отрицателните йони са невидим скафандър, който осигурява една безопасна зона за дишане. Чрез тях се елиминират вирусите и бактериите, които предизвикват алергените.</p> <p>Последните научни експерименти доказват, че в помещения с изкуствено йонизиран въздух човек се съсредоточава по-лесно, чувства се по-добре и много по-бавно се уморява. &bdquo;Йонният глад&rdquo; може да има различни негативни въздействия върху човешкия организъм. Тази връзка е забелязана от различни учени, които са предложили създаването на изкуствени йонизатори. Те могат да се ползват в ежедневната обитаема среда от човека.&nbsp;<a href="https://zonanatura.bg/category/sistemi-za-prechistvane-na-vazduh-i-voda" target="_blank" rel="noopener">Принципът на действие на тези апарати е изкуствено пресъздаване на условия, наподобяващи естествената среда.</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="et_pb_column et_pb_column_3_8 et_pb_column_inner et_pb_column_inner_1"> <div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_0"><a href="https://zonanatura.bg/product/yonizator-za-vazduh-ndash-sistema-aeroion"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26741/files/image/3_800x800-4.jpeg" width="445" height="250" /></a></div> </div> <div class="et_pb_column et_pb_column_3_8 et_pb_column_inner et_pb_column_inner_2 et-last-child"> <div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_1"></div> </div> </div> <div class="et_pb_row_inner et_pb_row_inner_2"> <div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_inner et_pb_column_inner_3 et-last-child"> <div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner">Съвременните&nbsp;<a href="https://zonanatura.bg/vendor/aer-salin" target="_blank" rel="noopener">йонизатори</a>&nbsp;са в състояние да акумулират праха и болестотворните бактерии&nbsp;във въздуха на пространство от 1000 кв.м. <p>Произвеждат се и малки&nbsp;<a href="https://zonanatura.bg/product/yonizatorza-kola-hygea-air-car" target="_blank" rel="noopener">йонизатори за автомобили</a>.</p> </div> </div> <div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner">За преодоляване на &bdquo;йонния глад&rdquo; се предлагат и джобни йонизатори. Те са в състояние също дасъздадат малка, но безопасна зона за дишане. Съществен недостатък на всички, създадени от&nbsp; човека йонизатори е кратковременното им използване. <p>Естествената защита срещу &bdquo;йонния глад&rdquo; в домашните условия може да се реализира и без използване на специална техника. Най-лекият начин е чрез често проветряване. За да има увеличаване на отрицателните йони, е необходимо да се изключват всички електрически уреди.</p> <p>Направените изследвания по територията на България показват, че най-йонизиран е въздухът в района на водопадите. Измерените стойности на отрицателните йони, край тях е 50 000 на куб. см, което им отрежда първо място сред местата в страната. Като се има предвид, че в страната има над 30 водопада с височина над 30 м, всички те са потенциалните места за използването им за алтернативна туристическа практика. В планините на страната стойностите на&nbsp; отрицателните йони във въздуха е от 8 000 до 12 000 на куб. см.</p> <p>В някои от планинските територии, които имат фуниевидна форма на релефа, се създават допълнителни предпоставки за възходящо или низходящо движение на въздуха, което е резултат от промяната на атмосферното налягане през денонощието. Такива територии имат естествено йонизиран въздух. В страната те не са много. Засега са установени районите на местността Копитото край София, районът на гр. Сандански, с. Падала &ndash; намиращо се на 10 км от Рилския манастир и с. Полковник Серафимово, област Смолян.</p> <p>Отрицателните йони се образуват и след буря. Процесът на тяхното възникване е аеройонизация, а практическото им използване &ndash; аеройонна терапия. Днес се използват и понятията &ldquo;тежки&rdquo; и &ldquo;леки&rdquo; аеройони. Всъщност йоните могат да присъединяват към себе си неутрални молекули. Когато те са молекули на газ, се получава лек аеройон, ако са на течност или на твърдо вещество &ndash; тежък аеройон. Тежки йони са присъединените молекули на праха, ръждата, дима и промишлените изпарения. Обикновено тези йони се отлагат на повърхността на окръжаващите ги предмети, а в най-лошия случай &ndash; върху слузестата обвивка на дихателните пътища. Леките аеройони участват в газообмена, влизат в кръвта и влияят на клетъчния метаболизъм. На морския бряг естествената йонизация на въздуха е средно 4 000 отрицателни йони на куб. см. Макар и неценностно определяно, това е използвано при туристическите пътувания до 20-те години на миналия век. Днес на тази естествена йонизация продължава да не й се отдава значение от масовите туристи и в тази връзка да не е основа за мотивиране на пътуванията за тях.</p> <p>Стойностите на отрицателните йони в атмосферата се увеличават край фонтаните и изворите. Наситеността на атмосферата край тях достига до 4 000 отрицателни йони на куб. см.</p> <p>Малките селища и прилежащите им територии имат естествени отрицателни йони между 500 и 1 200 на куб. см. За сравнение градската среда има естествена йонизация между 100 и 500 на куб. см. Подобна и дори по-малка е концентрацията на йони в аудиториите, когато заетостта им е над 10 часа. Именно това води до умора, разсеяност и липса на концентрация на двете страни &ndash; преподаващ и обучаващи се.</p> <p>Наред с разнообразните природни ландшафти, в състояние да увеличат отрицателните йони във въздуха са и някои от растителните видове. Иглолистните растителни видове са водещи в този естествен процес. Установени са високи норми на отрицателни йони в ареала на високопланинските видове &ndash; бор, ела и кедър, както и виреещата в градски условия,вечно зелена туя. От градинските растения здравецът произвежда най-голямо количество отрицателни йони. В тази връзка, той може да се отглежда и като част от интериора на всяка обитаема сграда.</p> <p>Естественото йонизиране на въздуха се използва в практиките на йогите &ndash; за хармонизиране на дишането и в тази връзка възстановяването на част от жизнените сили. Последователите на даоизма, главно в Китай, са предавали познанията за йонизацията на въздуха, като ключ към физическото здраве и дълголетие, към постигане на хармония между душата и тялото.</p> <p>Изхождайки от факта, че съвременният човек прекарва значителна част от живота си в урбанизирана среда, той постепенно губи съпротивителните сили на организма си. Необходимостта от запазване на естественото равновесие преориентира част от съвременниците към преоткриване на естествените територии с високи стойности на отрицателните йони. Япония е страната, която ревностно насочва туристите си към територии с естествена йонизация на въздуха. &rdquo;</p> </div> </div> <div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner"><em>#Извадка от публикация на доц. д-р Любен Христов</em><br /><em>в издание на Висше училище по агро бизнес и развитие на регионите година I, брой 2, април-юни 2012г</em><br /><em>&ldquo;ТЕРИТОРИИТЕ С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ НА ВЪЗДУХА &ndash; ПРЕДПОСТАВКА ЗА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА ПРАКТИКА&rdquo;</em><br /><em>https://uard.bg/files/custom_files/files/documents/New%20knowledge/year1_n2/paper_hristov_y1n2.pdf?fbclid=</em><br /><em>IwAR2QnJkIGwGSu8MYKJSRpKtPHsr-63NRxs20Cs3OM9XKxBuHotH_gfl-Ptc</em></div> <h4 class="et_pb_text_inner"></h4> <h4 class="et_pb_text_inner"><a href="https://zonanatura.bg/category/sistemi-za-prechistvane-na-vazduh-i-voda" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff6600;">Пречистватели на въздух и вода.</span></a></h4> </div> </div> </div>

Сравнение на продукти