Проблемът с пластмасовите микрочастици

29.10.2021 18:42:53

Проблемът с пластмасовите микрочастици

Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да се разпаднат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство. Веднъж попаднали в околната среда те могат да се натрупат в животните включително рибите и ракообразните и да бъдат консумирани от хората под формата на храна.

Основно замърсяването с микропластмасови частици идва от синтетичните дрехи, автомобилните гуми и разливи на пластмасови пелети използвани от производителите. Дъждовете и ветровете ги отнасят в реките, моретата или в полето.

Пластмасови микрочастици се произвеждат и умишлено като се добавят към различни продукти за лична хигиена, детергенти /повърхностноактивни вещества с миещо, дезинфекциращо или разтварящо действие, почистващи препарати, бои, абразивни продукти. В козметиката се използват най-вече като ексфолианти добавяни в скрабове за лице и тяло. Поставят се дори в пасти за зъби. Много модерни в момента са брокатите. Срещаме ги навсякъде.

Съществуват и продукти, които умишлено освобождават пластмасови микрочастици като част от своята функция, за която са произведени, например гранулите за подхранване, използвани в селското стопанство. Това може да има отрицателно въздействие върху здравето на хората тъй като някои пластмаси съдържат опасни химикали.

Мащабът на проблема с пластмасови микрочастици все още се изяснява. Разделянето на замърсителите според големината на частиците възниква поради различните щети, които могат да причинят. От водните басейни замърсителите микрочастици и наноматериали попадат в хранителните вериги и представляват риск за живота и здравето на различните видове и техните популации, а от там и за хората.

Пластмасовите микрочастици имат способността да абсорбират и да отделят различни химикали. Замърсяването с пластмасови микрочастици (микропластмаси) обхваща света. Нови проучвания показват замърсявания на езерата и реките във Великобритания, на подземните води в САЩ, по поречието на р. Яндзъ в Китай, по крайбрежието на Испания. В р.Темза в Лондон е установено, че има около 80 микропластични частици на литър.

Известно е, че хората консумират малки пластмасови частици чрез храната и водата, но възможните въздействия върху здравето и върху екосистемите все още не са определени. Проучване в Сингапур е установило, че микропластмасите могат да съдържат над 400 вида вредни микроби.

Към момента липсват достатъчно данни за токсичността на пластмасовите микрочастици и не може да се направи оценка на риска за хората. През януари 2018г. ECHA (Европеиска агенция по химикалите) се ангажира да проучи необходимостта да се ограничи в ЕС предлагането на пазара или употребата на “умишлено добавени”  пластмасови микрочастици в продукти и употреба, която „умишлено освобождава‟ пластмасови микрочастици в околната среда.

Източници:

1.)

2.) Доклад на д-р инж. Снежана Тодорова главен експерт в Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ при ЦОРХВ, МЗХГ

3.) The Guardian

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Основна

Основна | Зона Натура

Проблемът с пластмасовите микрочастици

Проблемът с пластмасовите микрочастици | Зона Натура

Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да се разпадат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да се разпадат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство 2022-12-13T13:48:15+02:00 Проблемът с пластмасовите микрочастици

<p class="text-alignjustify"><strong>Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да се разпаднат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство. Веднъж попаднали в околната среда те могат да се натрупат в животните включително рибите и ракообразните и да бъдат консумирани от хората под формата на храна.</strong></p> <p class="text-alignjustify">Основно замърсяването с микропластмасови частици идва от синтетичните дрехи, автомобилните гуми и разливи на пластмасови пелети използвани от производителите. Дъждовете и ветровете ги отнасят в реките, моретата или в полето.</p> <p class="text-alignjustify">Пластмасови микрочастици се произвеждат и умишлено като се добавят към различни продукти за лична хигиена, детергенти /повърхностноактивни вещества с миещо, дезинфекциращо или разтварящо действие, почистващи препарати, бои, абразивни продукти. В козметиката се използват най-вече като ексфолианти добавяни в скрабове за лице и тяло. Поставят се дори в пасти за зъби. Много модерни в момента са брокатите. Срещаме ги навсякъде.</p> <p class="text-alignjustify">Съществуват и продукти, които умишлено освобождават пластмасови микрочастици като част от своята функция, за която са произведени, например гранулите за подхранване, използвани в селското стопанство. Това може да има отрицателно въздействие върху здравето на хората тъй като някои пластмаси съдържат опасни химикали.</p> <p class="text-alignjustify">Мащабът на проблема с пластмасови микрочастици все още се изяснява. Разделянето на замърсителите според големината на частиците възниква поради различните щети, които могат да причинят. От водните басейни замърсителите микрочастици и наноматериали попадат в хранителните вериги и представляват риск за живота и здравето на различните видове и техните популации, а от там и за хората.</p> <p class="text-alignjustify">Пластмасовите микрочастици имат способността да абсорбират и да отделят различни химикали. Замърсяването с пластмасови микрочастици (микропластмаси) обхваща света. Нови проучвания показват замърсявания на езерата и реките във Великобритания, на подземните води в САЩ, по поречието на р. Яндзъ в Китай, по крайбрежието на Испания. В р.Темза в Лондон е установено, че има около 80 микропластични частици на литър.</p> <p class="text-alignjustify">Известно е, че хората консумират малки пластмасови частици чрез храната и водата, но възможните въздействия върху здравето и върху екосистемите все още не са определени. Проучване в Сингапур е установило, че микропластмасите могат да съдържат над 400 вида вредни микроби.</p> <p class="text-alignjustify"><strong>Към момента липсват достатъчно данни за токсичността на пластмасовите микрочастици и не може да се направи оценка на риска за хората. През януари 2018г. ECHA (Европеиска агенция по химикалите) се ангажира да проучи необходимостта да се ограничи в ЕС предлагането на пазара или употребата на &ldquo;умишлено добавени&rdquo;&nbsp; пластмасови микрочастици в продукти и употреба, която &bdquo;умишлено освобождава‟ пластмасови микрочастици в околната среда.</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em>Източници:</em></span></p> <p>1.) <a href="https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/echa_bg" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26741/files/image/echa_logo_0.png" width="147" height="38" /></a></p> <p>2.) <a href="http://corhv.government.bg/files/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/09_Materiali%20v%20kontakti%20s%20hrani/2018_05_16_microplastic_sea_SnezhanaTodorova.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">Доклад на д-р инж. Снежана Тодорова главен експерт в Дирекция &bdquo;Оценка на риска по хранителната верига&ldquo; при ЦОРХВ, МЗХГ</a></p> <p>3.) <a href="https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/07/microplastic-pollution-revealed-absolutely-everywhere-by-new-research" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Guardian</a></p>

Сравнение на продукти