Проблемът Пластмасови микрочастици

29.10.2021 18:42:53

Проблемът Пластмасови микрочастици

Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да   се разпаднат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство. Веднъж попаднали в околната среда те могат да се натрупат в животните включително рибите и ракообразните и да бъдат консумирани от хората под формата на храна.

Основно замърсяването с микропластмасови частици идва от синтетичните дрехи, автомобилните гуми и разливи на пластмасови пелети използвани от производителите. Дъждовете и ветровете ги отнасят в реките, моретата или в полето.

Пластмасови микрочастици се произвеждат и умишлено като се добавят към различни продукти –  за лична хигиена, детергенти /повърхностноактивни вещества с миещо, дезинфекциращо или разтварящо действие, почистващи препарати, бои, абразивни продукти.    В козметиката се използват най-вече  като  ексфолианти добавяни в скрабове за лице и тяло. Поставят се дори в пасти за зъби. Много модерни в момента са брокатите. Срещаме ги навсякъде.

Съществуват и продукти , които умишлено освобождават  пластмасови микрочастици като част от своята функция, за която са    произведени – например гранулите за подхранване използвани в селското стопанство. Това може да има отрицателно въздействие върху здравето на хората тъй като някои пластмаси съдържат опасни химикали.

Мащабът на проблема –  пластмасови микрочастици  все още се изяснява.  Разделянето на замърсителите според големината на частиците възниква поради различните щети, които могат да причинят. От водните басейни замърсителите – микрочастици и наноматериали  попадат в хранителните вериги  и представляват риск за живота и здравето на  различните видове и техните популации, а от там и за хората.

Пластмасовите микрочастици имат способността да адсорбират и да отделят различни химикали. Замърсяването с пластмасови микрочастици/ микропластмаси/ обхваща света. Нови проучвания показват замърсявания на езерата и реките във Великобритания,  на подземните води в САЩ, по поречието на р. Яндзъ в Китай, по крайбрежието на Испания. В р.Темза в Лондон е установено, че има около 80 микропластични частици на литър.

Известно е, че хората консумират малки пластмасови частици чрез храната и водата, но възможните въздействия върху здравето и върху екосистемите все още не са определени. Проучване в Сингапур е установило, че микропластмасите могат да съдържат над 400 вида вредни микроби.

Към момента липсват достатъчно  данни за токсичността на пластмасовите микрочастици и не може да се направи оценка на  риска  за хората. През януари 2018г.  ECHA /Европеиска агенция  по химикалите/ се ангажира да проучи необходимостта  да  се  ограничи в ЕС предлагането на пазара  или употребата на “умишлено добавени”  пластмасови микрочастици в продукти и употреба, която  „умишлено освобождава‟  пластмасови микрочастици в околната среда.

Източници:

1/ 

2/  Доклад на д-р инж. Снежана Тодорова главен експерт в Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ при ЦОРХВ, МЗХГ 

3/  The Guardian 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Основна

Основна | Зона Натура

Проблемът Пластмасови микрочастици

Проблемът Пластмасови микрочастици | Зона Натура

Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да   се разпаднат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство. Веднъж попаднали Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да   се разпаднат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство. Веднъж попаднали 2022-01-07T10:14:35+02:00 Проблемът Пластмасови микрочастици

<div class="et_pb_column et_pb_column_3_4 et_pb_column_1 et_pb_specialty_column et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough"> <div class="et_pb_row_inner et_pb_row_inner_0"> <div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_inner et_pb_column_inner_0 et-last-child"> <div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_0"></div> <div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner"> <p>Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да &nbsp; се разпаднат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство. Веднъж попаднали в околната среда те могат да се натрупат в животните включително рибите и ракообразните и да бъдат консумирани от хората под формата на храна.</p> <p>Основно замърсяването с микропластмасови частици идва от синтетичните дрехи, автомобилните гуми и разливи на пластмасови пелети използвани от производителите. Дъждовете и ветровете ги отнасят в реките, моретата или в полето.</p> <p>Пластмасови микрочастици се произвеждат и умишлено като се добавят към различни продукти &ndash;&nbsp; за лична хигиена, детергенти /повърхностноактивни вещества с миещо, дезинфекциращо или разтварящо действие, почистващи препарати, бои, абразивни продукти.&nbsp;&nbsp; &nbsp;В козметиката се използват най-вече&nbsp; като&nbsp; ексфолианти добавяни в скрабове за лице и тяло. Поставят се дори в пасти за зъби. Много модерни в момента са брокатите. Срещаме ги навсякъде.</p> <p>Съществуват и продукти , които умишлено освобождават&nbsp; пластмасови микрочастици като част от своята функция, за която са&nbsp; &nbsp; произведени &ndash; например гранулите за подхранване&nbsp;използвани в селското стопанство.&nbsp;Това може да има отрицателно въздействие върху здравето на хората тъй като някои пластмаси съдържат опасни химикали.</p> <p>Мащабът на проблема &ndash;&nbsp; пластмасови микрочастици&nbsp; все още се изяснява.&nbsp; Разделянето на замърсителите според големината на частиците възниква поради различните щети, които могат да причинят. От водните басейни замърсителите &ndash; микрочастици и наноматериали&nbsp; попадат в хранителните вериги&nbsp; и представляват риск за живота и здравето на&nbsp;&nbsp;различните видове и техните популации, а от там и за хората.</p> <p>Пластмасовите микрочастици имат способността да адсорбират и да отделят различни химикали. Замърсяването с пластмасови микрочастици/ микропластмаси/ обхваща света. Нови проучвания показват замърсявания на езерата и реките във Великобритания,&nbsp; на подземните води в САЩ, по поречието на р. Яндзъ в Китай, по крайбрежието на Испания. В р.Темза в Лондон е установено, че има около 80 микропластични частици на литър.</p> <p>Известно е, че хората консумират малки&nbsp;пластмасови частици чрез храната и водата, но възможните въздействия върху здравето и върху екосистемите все още не са определени. Проучване в Сингапур е установило, че микропластмасите могат да съдържат над 400 вида вредни микроби.</p> <p>Към момента липсват достатъчно&nbsp; данни за токсичността на пластмасовите микрочастици и не може да се направи оценка на&nbsp; риска&nbsp; за хората. През януари 2018г.&nbsp; ECHA /Европеиска агенция&nbsp; по химикалите/ се ангажира да проучи необходимостта&nbsp; да&nbsp; се&nbsp; ограничи в ЕС предлагането на пазара&nbsp; или употребата на &ldquo;умишлено добавени&rdquo;&nbsp; пластмасови микрочастици в продукти и употреба, която&nbsp; &bdquo;умишлено освобождава‟&nbsp; пластмасови микрочастици в околната среда.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em>Източници:</em></span></p> <p>1/&nbsp; <a href="https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/echa_bg"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/26741/files/image/echa_logo_0.png" width="147" height="38" /></a></p> <p>2/&nbsp;<a href="http://corhv.government.bg/files/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/09_Materiali%20v%20kontakti%20s%20hrani/2018_05_16_microplastic_sea_SnezhanaTodorova.pdf" target="_blank" rel="noopener">&nbsp;Доклад на д-р инж. Снежана Тодорова главен експерт в Дирекция &bdquo;Оценка на риска по хранителната верига&ldquo; при ЦОРХВ, МЗХГ&nbsp;</a></p> <p>3/&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/07/microplastic-pollution-revealed-absolutely-everywhere-by-new-research?CMP=share_btn_link&amp;fbclid=IwAR1deAbTTJBNv4AIpoYAcyDA-YXvwOH6Lkm7UFaoi43KjG16WjfyR3NTrls" target="_blank" rel="noopener">The Guardian&nbsp;</a></p> </div> </div> </div> </div> </div>

Сравнение на продукти