BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN

Количка

0 артикула
Вижте всички статии

ЕДНО МНЕНИЕ ЗА ЙОНИЗАТОРИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЙОНИ ВЪВ ВЪЗДУХА

"Руският учен Ломоносов (XVIII в.) е първият, който изследва влиянието на заредения с
електричество въздух върху човешкия организъм. Той провежда експерименти с
електростатична машина и доказва, че въздухът по време на буря има особености и
свойства, каквито се наблюдават при насищането му с електрически заряди от
изкуствен произход.
Руската наука остава за дълъг период водеща в изследването на йонизацията на въздуха.
Съществен е приносът на Александър Чижевски, който доказва ефекта на йоните с
положителна и отрицателна полярност върху човешки организъм. Той изследва влиянието
на поляризирания въздух и върху животински и растителни видове. Въз основа на това,
Александър Чижевски извежда, че йонизираният въздух и преди всичко,отрицателните йони са в състояние да
допринесат за възстановяването на жизнените сили на човека. Вдишването на естествено
формирани отрицателни йони е в основата, за да се преодолее хроничния стрес, безсъницата,
депресиите или умората. Специфичен ефект от естествената йонизация на въздуха се
наблюдава и след възстановяване на разстройства на нервната система, като
тревога, паника и безпокойство, както и нормализиране нивото на серотонин в
организма. Йонизираният въздух е способен да подобрява състоянието на пациентите със
сърдечносъдови заболявания, стенокардии, туберкулоза (в начален стадий), язва на
стомаха и астма.  Отрицателните аеройони отлично подсушават рани и изгаряния и са
незаменима профилактика на ангините, мигрените, нервните разстройства, безсънието
и даже обикновената раздразнителност.
Под въздействието на електричество във въздуха протича преразпределение на
електроните около атомите на кислорода. Атом, който загубва един или няколко
електрона, е положителен йон. А атом, който присъединява към себе си един или няколко
електрона – отрицателен. Отрицателните йони са невидим скафандър, който осигурява една
безопасна зона за дишане. Чрез тях се елиминират вирусите и бактериите, които
предизвикват алергените.

Последните научни експерименти доказват, че в помещения с
изкуствено йонизиран въздух човек се съсредоточава по-лесно, чувства се по-добре и
много по-бавно се уморява. „Йонният глад” може да има различни негативни въздействия върху човешкия
организъм. Тази връзка е забелязана от различни учени, които са предложили
създаването на изкуствени йонизатори. Те могат да се ползват в ежедневната обитаема
среда от човека. Принципът на действие на тези апарати е изкуствено пресъздаване на
условия, наподобяващи естествената среда.


Съвременните йонизатори са в състояние да акумулират праха и болестотворните бактерии 
във въздуха на пространство от 1000 кв.м.

Произвеждат се и малки йонизатори за автомобили.

 

 

За преодоляване на „йонния глад” се предлагат и
джобни йонизатори. Те са в състояние също дасъздадат малка, но безопасна зона за дишане.
Съществен недостатък на всички, създадени от  човека йонизатори е кратковременното им
използване.


Естествената защита срещу „йонния глад” в домашните условия може да се реализира и
без използване на специална техника. Най-лекият начин е чрез често проветряване.
За да има увеличаване на отрицателните йони, е необходимо да се
изключват всички електрически уреди.

Направените изследвания по територията на България показват, че най-йонизиран е
въздухът в района на водопадите. Измерените стойности на отрицателните йони, край тях е
50 000 на куб. см, което им отрежда първо място сред местата в страната. Като се има
предвид, че в страната има над 30 водопада с височина над 30 м, всички те са
потенциалните места за използването им за алтернативна туристическа практика.
В планините на страната стойностите на  отрицателните йони във въздуха е от 8 000 до 12 000 на куб. см.

В някои от планинските територии, които имат фуниевидна форма на
релефа, се създават допълнителни предпоставки за възходящо или низходящо
движение на въздуха, което е резултат от промяната на атмосферното налягане през
денонощието. Такива територии имат естествено йонизиран въздух. В страната те не
са много. Засега са установени районите на местността Копитото край София, районът на
гр. Сандански, с. Падала – намиращо се на 10 км от Рилския манастир и с. Полковник
Серафимово, област Смолян.


Отрицателните йони се образуват и след буря. Процесът на тяхното възникване е
аеройонизация, а практическото им използване - аеройонна терапия.
Днес се използват и понятията “тежки” и “леки” аеройони. Всъщност йоните могат да
присъединяват към себе си неутрални молекули. Когато те са молекули на газ, се
получава лек аеройон, ако са на течност или на твърдо вещество – тежък аеройон. Тежки йони
са присъединените молекули на праха, ръждата, дима и промишлените изпарения.
Обикновено тези йони се отлагат на повърхността на окръжаващите ги предмети, а
в най-лошия случай – върху слузестата обвивка на дихателните пътища. Леките аеройони участват в газообмена, влизат в
кръвта и влияят на клетъчния метаболизъм. На морския бряг естествената йонизация на
въздуха е средно 4 000 отрицателни йони на куб. см. Макар и неценностно определяно,
това е използвано при туристическите пътувания до 20-те години на миналия век.
Днес на тази естествена йонизация продължава да не й се отдава значение от
масовите туристи и в тази връзка да не е основа за мотивиране на пътуванията за тях.

Стойностите на отрицателните йони в атмосферата се увеличават край фонтаните и
изворите. Наситеността на атмосферата край тях достига до 4 000 отрицателни йони на куб. см.

Малките селища и прилежащите им територии имат естествени отрицателни йони между
500 и 1 200 на куб. см. За сравнение градската среда има естествена йонизация между 100 и
500 на куб. см. Подобна и дори по-малка е концентрацията на йони в аудиториите, когато
заетостта им е над 10 часа. Именно това води до умора, разсеяност и липса на концентрация
на двете страни – преподаващ и обучаващи се.

Наред с разнообразните природни ландшафти, в състояние да увеличат отрицателните йони
във въздуха са и някои от растителните видове. Иглолистните растителни видове са
водещи в този естествен процес. Установени са високи норми на отрицателни йони в ареала
на високопланинските видове – бор, ела и кедър, както и виреещата в градски условия,вечно зелена туя. От градинските растения здравецът произвежда най-голямо количество отрицателни йони. В тази връзка, той може да
се отглежда и като част от интериора на всяка обитаема сграда.

Естественото йонизиране на въздуха се използва в практиките на йогите - за
хармонизиране на дишането и в тази връзка възстановяването на част от жизнените сили.
Последователите на даоизма, главно в Китай, са предавали познанията за йонизацията на
въздуха, като ключ към физическото здраве и дълголетие, към постигане на хармония между
душата и тялото.


Изхождайки от факта, че съвременният човек прекарва значителна част от живота си в
урбанизирана среда, той постепенно губи съпротивителните сили на организма си.
Необходимостта от запазване на естественото равновесие преориентира част от
съвременниците към преоткриване на естествените територии с високи стойности на
отрицателните йони. Япония е страната, която ревностно насочва туристите си към
територии с естествена йонизация на въздуха. "

#Извадка от публикация на доц. д-р Любен Христов
в издание на Висше училище по агро бизнес и развитие на регионите  година I, брой 2, април-юни 2012г
"ТЕРИТОРИИТЕ С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ НА ВЪЗДУХА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА ПРАКТИКА"
https://uard.bg/files/custom_files/files/documents/New%20knowledge/year1_n2/paper_hristov_y1n2.pdf?fbclid=
IwAR2QnJkIGwGSu8MYKJSRpKtPHsr-63NRxs20Cs3OM9XKxBuHotH_gfl-Ptc

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари