Основна

Защо е полезен зеленият фреш ?
Най-добрият лекар… си ти
Муска с хвойна пази от грип
Селен и цинк срещу Корона вируса
Как да разпознаем продуктите с био сертификат?

Основна

Основна | Зона Натура

2022-01-07T10:16:08+02:00 Основна Основна Основна

Защо е полезен зеленият фреш ?

Защо е полезен зеленият фреш ? | Зона Натура

Едва ли има вече някой, който да се съмнява, че основно значение за здравето има качеството и вида на храната, която приема. Не са малко и хората, които по една или друга причина сами са уста Едва ли има вече някой, който да се съмнява, че основно значение за здравето има качеството и вида на храната, която приема. Не са малко и хората, които по една или друга причина сами са уста 2022-01-07T10:15:12+02:00 Защо е полезен зеленият фреш ?

Най-добрият лекар… си ти

Най-добрият лекар… си ти | Зона Натура

Аз съм д-р Ани Димитрова и съм холистичен здравен треньор и автор на книгата “Най-добрият лекар…си ти”. По професия съм лекар по дентална медицина, но преди 5 години, след 23 години работа ка Аз съм д-р Ани Димитрова и съм холистичен здравен треньор и автор на книгата “Най-добрият лекар…си ти”. По професия съм лекар по дентална медицина, но преди 5 години, след 23 години работа ка 2022-01-07T10:15:16+02:00 Най-добрият лекар… си ти

Муска с хвойна пази от грип

Муска с хвойна пази от грип | Зона Натура

Д-р Атанас Михайлов е лекар-хомеопат и фитотерапевт с над 30-годишна практика.Автор е на книгата „Въведение в природолечението. Моята практика” – настолен справочник за природните методи за с Д-р Атанас Михайлов е лекар-хомеопат и фитотерапевт с над 30-годишна практика.Автор е на книгата „Въведение в природолечението. Моята практика” – настолен справочник за природните методи за с 2022-01-07T10:13:46+02:00 Муска с хвойна пази от грип

Селен и цинк срещу Корона вируса

Селен и цинк срещу Корона вируса | Зона Натура

Същecтвуващата услoжнена епидемиoлогична обстанoвка кара учeните да  търсят алтеpнативни cpедства за пpeвенция срещу така наречения COVID-19. Бългapски и pуски учени са кaтегорични: „Пpиемайт Същecтвуващата услoжнена епидемиoлогична обстанoвка кара учeните да  търсят алтеpнативни cpедства за пpeвенция срещу така наречения COVID-19. Бългapски и pуски учени са кaтегорични: „Пpиемайт 2022-01-07T10:15:22+02:00 Селен и цинк срещу Корона вируса

Как да разпознаем продуктите с био сертификат?

Как да разпознаем продуктите с био сертификат? | Зона Натура

Знаете ли кои артикули могат да носят наименованието продукти с био сертификат? Тук ще Ви разкажем как да ги познаете, за да сте сигурни, че купувате действително продукт, който е преминал пъ Знаете ли кои артикули могат да носят наименованието продукти с био сертификат? Тук ще Ви разкажем как да ги познаете, за да сте сигурни, че купувате действително продукт, който е преминал пъ 2022-01-07T10:15:27+02:00 Как да разпознаем продуктите с био сертификат?
Сравнение на продукти