Проблемът Пластмасови микрочастици

апр. 13, 2019 | Блог

Попадайки в природата пластмасовите материали продължават да съществуват за дълги периоди и могат да   се разпаднат на малки частици под 5 мм, които са повод за безпокойство. Веднъж попаднали в околната среда те могат да се натрупат в животните включително рибите и ракообразните и да бъдат консумирани от хората под формата на храна.

Основно замърсяването с микропластмасови частици идва от синтетичните дрехи, автомобилните гуми и разливи на пластмасови пелети използвани от производителите. Дъждовете и ветровете ги отнасят в реките, моретата или в полето.

Пластмасови микрочастици се произвеждат и умишлено като се добавят към различни продукти –  за лична хигиена, детергенти /повърхностноактивни вещества с миещо, дезинфекциращо или разтварящо действие, почистващи препарати, бои, абразивни продукти.    В козметиката се използват най-вече  като  ексфолианти добавяни в скрабове за лице и тяло. Поставят се дори в пасти за зъби. Много модерни в момента са брокатите. Срещаме ги навсякъде.

Съществуват и продукти , които умишлено освобождават  пластмасови микрочастици като част от своята функция, за която са    произведени – например гранулите за подхранване използвани в селското стопанство. Това може да има отрицателно въздействие върху здравето на хората тъй като някои пластмаси съдържат опасни химикали.

Мащабът на проблема –  пластмасови микрочастици  все още се изяснява.  Разделянето на замърсителите според големината на частиците възниква поради различните щети, които могат да причинят. От водните басейни замърсителите – микрочастици и наноматериали  попадат в хранителните вериги  и представляват риск за живота и здравето на  различните видове и техните популации, а от там и за хората.

Пластмасовите микрочастици имат способността да адсорбират и да отделят различни химикали. Замърсяването с пластмасови микрочастици/ микропластмаси/ обхваща света. Нови проучвания показват замърсявания на езерата и реките във Великобритания,  на подземните води в САЩ, по поречието на р. Яндзъ в Китай, по крайбрежието на Испания. В р.Темза в Лондон е установено, че има около 80 микропластични частици на литър.

Известно е, че хората консумират малки пластмасови частици чрез храната и водата, но възможните въздействия върху здравето и върху екосистемите все още не са определени. Проучване в Сингапур е установило, че микропластмасите могат да съдържат над 400 вида вредни микроби.

Към момента липсват достатъчно  данни за токсичността на пластмасовите микрочастици и не може да се направи оценка на  риска  за хората. През януари 2018г.  ECHA /Европеиска агенция  по химикалите/ се ангажира да проучи необходимостта  да  се  ограничи в ЕС предлагането на пазара  или употребата на “умишлено добавени”  пластмасови микрочастици в продукти и употреба, която  „умишлено освобождава‟  пластмасови микрочастици в околната среда.

Източници:

1/ 

2/  Доклад на д-р инж. Снежана Тодорова главен експерт в Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ при ЦОРХВ, МЗХГ 

3/  The Guardian